Plebejský prepych

Kanadský architekt Henri Cleinge vytvoril zaujímavú realizáciu «Crew Offices & Café» uprostred historickej časti Montrealu. Kanada zvyčajne nebýva ospevovanou dizajnérskou či architektonickou destináciou, ale transformácia interiéru bývalej Kráľovskej banky, konkrétne jej bankovej haly, je osviežujúcim počinom s maximálnym zachovaním jej pôvodnej dôstojnej tváre. Hierarchiu bankových priehradiek vystriedala otvorenosť mladého kancelárskeho «coworkingového» centra. A, samozrejme, v duchu súčasnej mladej a sviežej atmosféry potrebuje staronový interiér kancelárie obsahovať i neodmysliteľnú neformálne pracovnú kaviareň.

Viac o projekte «Crew Offices & Café» čítajte v článku Dušana Kočlíka, ktorý vyšiel v časopise Atrium 6/2016 na stranách 50 až 53.

int_01 int_02

Foto: Adrien Williams (s láskavým dovolením v2com)