No Image

Čas má svoj čas

14. februára 2015 jakub jesenski 0

     Oddávna doména predovšetkým filozofov a fyzikov. Podľa encyklopédií jedna z fundamentálnych kvantít, pretože nepoznáme nič fundamentálnejšie. Vyjadruje interval medzi dvoma udalosťami či trvanie deja. […]