Čas má svoj čas

     Oddávna doména predovšetkým filozofov a fyzikov. Podľa encyklopédií jedna z fundamentálnych kvantít, pretože nepoznáme nič fundamentálnejšie. Vyjadruje interval medzi dvoma udalosťami či trvanie deja. Jeho základnou jednotkou v sústave SI je sekunda, odvodenými minúta, hodina, deň, týždeň, mesiac, rok…

Čas však bol a stále je aj dôležitou témou spisovateľov, básnikov, umelcov. O čase jestvuje milión výrokov známych i menej známych ľudí. Ak je čas najvzácnejšia vec zo všetkých, tak je premrhanie času najväčšie premrhanie, pretože stratený čas nemožno znova nájsť, a to, čo voláme dostatkom času, sa vždy ukáže ako dosť málo, povedal Benjamin Franklin, americký nakladateľ, novinár, autor, filantrop, vedec, diplomat, vynálezca. Asi preto sa od nepamäti snažíme spomaliť, zdržať, zastaviť čas, no neustále nám nenávratne uniká.

O pohybe v čase do minulosti aj budúcnosti snívajú vedci i prostí dedinčania. Už existujú teórie, ako sa dá dostať do budúcnosti. A do minulosti? Kdesi na Liptove prekvapil v krčme chlapík spolusediacich. Vraj on vie, ako sa dá presúvať v čase. Po tretej runde prorocky vyhlásil: «A už som tam, kde som bol včera…»

Čas má svoj čas. Práve dnes je u nás čas na sklo, kuchyňu, zelenú vzdušnú čiaru, zbalené kufre, vznešené vznášanie a ďalšie témy, na ktoré by ste si mohli nájsť – čas.

Ivan Mičko, šéfredaktor