Redukciou k úplnosti

Rodinný dom v španielskom mestečku Villarcayo prináša vo svojej obytnej náplni veľkorysosť aj napriek programovej skromnosti či zámernej architektonickej zdržanlivosti. V bežnom kontexte architektúry, interiérového dizajnu či štylistiky životného priestoru býva «minimalizmus» často zneužívaným pojmom. S výrazmi ako «minimalistické tvaroslovie» alebo «autorské stratégie vychádzajúce z minimalizmu» sa nezriedka narába významovo bezstarostne, väčšinou však celkom neodôvodnene. Dokonca sa dá povedať, že tento «-izmus» sa všeobecne stretáva s najväčším nepochopením. K prívlastku «minimalistický» zvádza i pohľad na interiér prízemného rodinného domu v severošpanielskom mestečku Villarcayo (neďaleko Bilbaa) od architektov Carlosa Peredu a Óscara Péreza.

Viac sa o tomto rodinnom dome dočítate v článku Michala Lalinského, ktorý vyšiel v časopise Atrium 4/2016 na stranách 46 až 52.

Foto: STUA