Kúsok Škandinávie v SoHo

Nový hotel «11 Howard» sa nachádza v módnej newyorskej štvrti SoHo a dokonale zapadá do konceptu tohto vychyteného miesta. Dizajnérska lahôdka výborne kombinuje nadčasový škandinávsky dizajn s lokálnym duchom štvrte. Hotel nie je len zázemím pre všetkých, ktorí chcú objavovať SoHo, ale sám osebe umeleckým dielom hodným objavenia a akýmsi komunitným strediskom, spolupracujúcim s mnohými miestnymi podnikateľmi a neziskovými organizáciami. Svoju filozofiu opisuje ako «uvedomelú pohostinnosť» (conscious hospitality), ktorú vidno aj na dizajne samotnej budovy. Ten vznikol vďaka spolupráci kreatívnej riaditeľky Andy Andrei a poprednej dánskej interiérovej firmy Space Copenhagen. V duchu tejto filozofie sa nesú hotelové služby, ktoré zahŕňajú technológie pre «self check-in», ako aj «smart» doručovacie služby.

Článok Petry Kováčovej podrobnejšie opisuje newyorský hotel «11 Howard» v časopise Atrium 4/2016 na stranách 100 až 104.