Výročie lámp Midgard

Oslava storočnice dizajnu lámp nemeckého konštruktéra Curta Fischera je znakom jeho výnimočných estetických aj funkčných kvalít, podčiarknutých dokonalým remeselným spracovaním. Slúžiť viacerým generáciám bez náznaku nostalgie a zdania starožitnosti nie je súdené všetkým rovnako precízne vytvoreným produktom a úzka skupina týchto ojedinelých lastovičiek si právom zaslúži naše uznanie.

Toto svietidlo nie je dielom náhody, ale výsledkom osobnej výzvy vynálezcu, ktorý počas prvej svetovej vojny pracoval na vývoji komunikačných zariadení pre Zeppelin. Po ukončení celosvetového konfliktu bolo treba nanovo vystavať zničené hospodárstvo, čo zapríčinilo nutnosť stráviť prácou dlhé hodiny bez ohľadu na prirodzený cyklus striedania dňa a noci.

Vtedajšie svietidlá využívané v továrňach osvetľovali robotníkov zvrchu, čím vytvárali nepríjemné tiene, keď sa človek skláňal nad prácou. Tento diskomfort podnietil Fischera k vytvoreniu oveľa lepšieho a flexibilného stolného svietidla.

Foto: MIDGARD

Článok o storočnici lámp Midgard napísala Jana Kumorovitzová z Ústavu dizajnu FA STU v Bratislave. Vyšiel v časopise Atrium 1/2019.