Archa slovesnosti

Obrovský medzinárodný záujem architektov vyvolala súťaž na centrálnu knižnicu v Helsinkách, do ktorej sa prihlásilo až 544 návrhov. Príťažlivosť tejto architektonickej súťaže isto spočívala v samotnom zadaní vrátane lokality, ktorou bola jedna z posledných voľných parciel v centrálnej časti Helsínk.

Hneď oproti je budova fínskeho parlamentu, čo nie je náhoda. Vláda tak má pred sebou trvalú pripomienku «Zákona o knižniciach», ktorý hovorí o štátnej podpore knižníc ako ustanovizní celoživotného vzdelávania, aktívneho občianstva, demokracie a slobody prejavu.

V susedstve sú ďalšie pýchy mesta – Múzeum súčasného umenia «Kiasma», sídlo mienkotvorného denníka «Helsingin Sanomat» a koncertná sála «Musiikktalo». Najlepšiu ideu centrálnej knižnice, ktorá dostala meno «Oodi» (po fínsky óda), priniesol skúsený helsinský ateliér ALA Architects.

Foto: Tuomas Uusheimo

Viac informácii o novej centrálnej knižnici prináša článok «Archa slovesnosti», ktorý pripravila Elena Alexy. Vyšiel v magazíne Atrium 1/2019 na stranách 92 až 95.