Živé spomienky

Citlivý rešpekt k tradícii, ale aj odhodlanie k jej súčasnej interpretácii preniká interiérovou podstatou nových edinburských podnikov v kultovom «Jurajovom» hoteli. Autormi baru «THE PRINTING PRESS BAR & KITCHEN» a kaviarne «BURR & CO» je architektonická dvojica z ateliéru Goddard Littlefair. Martin Goddard a jeho kolegyňa Jo Littlefair majú dvadsaťročné skúsenosti z odboru a veľmi dobrú svetovú reputáciu. Práve to rozhodlo o voľbe architekta. Ateliér dokáže pružne pracovať s interiérom aj klasicky moderným, ale aj silným dobovo štýlovým. Pri rekonštrukcii a čiastočnej reštaurácii historického interiéru ako je «George Hotel» sa autor musí vysporiadať s náročným rozhodnutím, ako zachrániť a pozdvihnúť pôvodné dobové zámery, a pritom dodržať a prispôsobiť prevádzku súčasným podmienkam.

Viac o rekonštrukcii a nových interiéroch v «George Hotel» sa dočítate v článku Dušana Kočlíka, ktorý vyšiel v časopise Atrium 1/2016 na stranách 100 až 105.

Foto: Gareth Gardner