Dejiny ponorené do tmy

Roky bolo Námestie solidarity v Štetíne iba akýmsi štvorcom s menom a neurčitými hranicami bez definície jasnej funkcie. Od roku 2005 však námestiu dominuje pamätník historických udalostí a v roku 2014 dokončili na jeho okraji nápadnú budovu filharmónie (z dielne štúdia Barozzi Veiga). Ďalšia iniciatíva, ktorá prispela k pretvoreniu priestoru a celkového vnímania námestia, prišla s vybudovaním Dialógového centra «Przelomy» (DCP), ktoré je časťou Národného múzea mesta Štetína. Centrum sa má venovať nedávnym dejinám a ako sa vyjadrili jeho autori – architekti z poľského ateliéru KWK Promes – pri jeho navrhovaní sa snažili citlivo vnímať pohnuté osudy miesta. Aj preto ho celé umiestnili pod zem.

Článok «Dejiny ponorené do tmy» pripravila Petra Kováčová. Vyšiel v magazíne Atrium 5/2016 na stranách 80 až 83.

Foto: Juliusz Sokolowski