Gaštanové kone

V našom novom súbore článkov, ktorý sme z celkom zjavných príčin nazvali «Zlaté dno», sa zameriame na jeden z najvýraznejších rysov ovplyvňujúcich dnešné návrhárske uvažovanie –zvyšovanie autority remeselnej výroby. Návrhári aj výrobcovia súčasného nábytku radi siahajú po hodnovernom remeselnom dedičstve svojich predkov. Inak tomu nie je ani v súčasnom Baskicku. Dizajnéri Jean Louis Iratzoki a Ander Lizaso Aramburuzabala sa spojili s tamojšími remeselníkmi, aby prispôsobili techniku «zumitzak» súčasnejšej podobe: výplet napli na rámy z oceľových profilov. Výsledkom je kolekcia «Zumitz», ktorá jasne vzdáva poctu stáročnej rurálnej technológii, využíva dynamiku remeselnej adaptácie pri prenose kultúrneho dedičstva a zakotvuje identitu Baskov na svetovej dizajnérskej mape.

Článok Gaštanové kone napísal Michal Lalinský. Vyšiel v časopise Atrium 2/2016.

Foto: Alki