Sila tradície

«Naším zámerom je prinášať nové impulzy a v rámci vzájomnej spolupráce oživiť záujem o porcelánovú produkciu z Arity,» hovorí dizajnér Stefan Scholten o pútavom projekte 2016/Arita. Celkom na začiatku bolo remeslo a rituál, oboje vo svojej precíznosti a vážnosti. Následným zušľachťovaním a prenášaním na nové generácie sa z oboch stal dar tradícií, hrdosti a osobného dedičstva, ktorý vyústil do spoločného príbehu písaného dvomi diametrálne odlišnými kultúrami. Arita – japonské mestečko v prefektúre Saga na ostrove Kjúšu, je už viac než štyri storočia centrom výroby porcelánu vyvíjajúcej sa v súlade so silnou tradíciou rituálu stolovania v ázijskej kultúre. Ušľachtilosť materiálu, vysoká precíznosť vyhotovenia v spojení s exkluzivitou a istou mierou exotiky boli tým, čo na výrobkoch lákalo Európanov už v počiatkoch 17. storočia, keď sa porcelán z tejto oblasti začal vyvážať na územie dnešného Holandska. Súčasná Arita medzičasom prešla rôznymi zmenami, obdobím prosperity, ale aj jej útlmom. Je domovom asi 150 dielní a stále dôležitým centrom produkcie porcelánu v Japonsku.

Článok s názvom «Sila tradície» napísala Jana Kumorovitzová z Ústavu dizajnu FA STU v Bratislave. Vyšiel v časopise Atrium 5/2016.

Foto: Scheltens & Abbenes, Inga Powilleit