Čína európskymi očami

Línia keramického riadu od Christophera Jennera ukazuje transkultúrne možnosti súčasného dizajnu infikovaného pradivami remeselných tradícií. Kamenina príznačnej červenohnedej farebnosti mala premiéru v apríli na «jarnom salóne» v Miláne. Christopher Jenner ju priniesol do obľúbenej dizajnérskej štvrte Brera, kde vlastnými rukami zmajstroval malý výstavný stánok – inštaláciu «The Tea House». Z drevených hranolov poskladal alúziu na typickú pavilónovú architektúru Ďalekého východu s priznanou tektonikou a rytmickou transparentnosťou. Keramika vystavená v «okách» drevenej štruktúry vynikala delikátnymi siluetami na čiernom pozadí. Christopher nám ju osobne predviedol a neskrýval pri tom nadšenie z vydareného materiálového experimentu.

Príbeh vzniku kolekcie keramiky «Yixing» a spôsob dizajnérskeho zmýšľania Christophera Jennera objasnil Michal Lalinský v texte, ktorý vyšiel v magazíne Atrium 4/2017 na stranách 36 až 38.

Foto: Michael Franke © Christopher Jenner