V náručí stromu

V poradí už sedemnásty výročný pavilón na pôde Kensingtonských záhrad v Londýne je výpoveďou o primárnych mikrokozmoch v živote človeka – odetou v tajomnej farbe indiga. Londýnska galéria Serpentine so sídlom v Kensingtonských záhradách každoročne osloví medzinárodne uznávaného architekta, ktorý v Spojenom kráľovstve ešte nerealizoval žiadne dielo, aby do návrhu pavilónu pretavil svoj unikátny prístup k architektúre. Toto podujatie sa stalo jedným z najnavštevovanejších svetových architektonických atrakcií vôbec a je prezentované v rámci londýnskej «Letnej kultúrnej sezóny». Autorom tej tohtoročnej realizácie je Diébédo Francis Kéré.

O dočasnej stavbe «Serpentine Pavilion» v predstavách afrického architekta Diébéda Francisa Kérého si prečítate v článku architektky Hany Rifaiovej, ktorý vyšiel v magazíne Atrium 4/2017 na stranách 12 až 13.

Foto: Iwan Baan © Serpentine Galleries