Konferencia interiéry: Design & business

Hlavnou témou 8. ročníka Konferencie Interiéry bude Design & business. Odborná konferencia, na ktorú sa môžu záujemcovia registrovať on-line, sa uskutoční 7. novembra na Mendelovej univerzite v Brne.

Každým rokom je na programe jedna hlavná téma. Vlani to bola téma „minulosti a budúcnosti“, tento rok je na programe „design & business“. Poslucháči sa tak dozvedia množstvo zaujímavých informácií z pohľadu podnikania, o ktorých sa takmer nehovorí.

Keď vediete štúdio s niekoľkými profesionálmi, tak riešite financie. Keď pracujete na IČO ako „freelancer“, riešite financie. Keď vytvárate pre klienta ponuku, ide zase o financie. Business proste k tejto činnosti patrí. Všetci z odboru dobre vedia, že to nie je len o kreativite!

Konferencia je prvotne určená pre profesionálov, teda interiérovým architektom, designérom, výrobcom a dodávateľom interiérového zariadenia, ale tiež akademikom, študentom a novinárom z odborných médií. Okrem odbornej literatúry a návštev veľtrhov je na Slovensku aj v Českej republike týchto možností poskromne.

Za najvýznamnejší projekt v oblasti navrhovania a zariaďovania interiérov je možné označiť práve Konferenciu Interiéry, ktorá má svoje miesto v kalendári už od roku 2012. Tento rok prebehne akcie na pôde Mendelovej univerzity, čo jej postavenie ešte umocňuje.

Tento rok sa uskutočnia prednášky s témami, ako je napríklad „Fotografia predáva design“, ktorú si pripravil skúsený fotograf Jiří Ernest alebo téma „Princípy fungujúceho designu“ od Jana Kramoliša z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Veľmi praktická bude prednáška „Interiér ako nástroj predaja“, ktorú odprezentuje Jan Šolta.

Šolta sa okrem iného podieľal napríklad na konceptoch reštaurácií Plzeňského Prazdroja a externe prednáša na UK a VŠE v Prahe. Medzi prednášajúcich patrí aj úspešný designér Petr Novague a Jaroslav Juřica alebo Jan Fišer, ktorý vyučuje na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe a Fakulte umenia UJEP v Ústí nad Labem. Skloňovať sa bude aj téma marketingu a sebaprezentácie.

Na tému prezentácie v médiách bude hovoriť designérka Martina Pištěláková, ktorá má množstvo skúseností s televíznymi programami o bývaní. Na poslucháčov ďalej čakajú novinky z oblasti softwaru, kovania a ďalších materiálov.

Trefná a užitočná bude aj prednáška na tému „Design bez financií končí len na papieri“, ktorú si pripraví špecialista Tomáš Němčík alebo téma, kde zobrať ďalších klientov. Celkovo sa uskutoční v priebehu jedného dňa viac ako 20 krátkych a výstižných prednášok.

Konferencia Interiéry sa uskutoční koná 7. novembra na Mendelovej univerzite v Brne, v modernej posluchárni budovy Q. Prihlasovanie na akciu prebieha on-line na webe www.konference-interiery.cz. K projektu vychádza aj ďalšie číslo odborného magazínu Interiéry, pričom jeho druhú stranu tvorí zborník prednášok z konferencie. Poslucháči si môžu pri registrácii objednať tiež box so vzorkami materiálov, ktorý si potom bezplatne vyzdvihnú.

-jj-