Zelená Zélandu

Vďaka enormnému úsiliu všetkých zúčastnených o environmentálne priateľské tvorivé prístupy sa nový The Hotel Britomart stal «najzelenším» na Novom Zélande. Hotel Britomart otvorili na jeseň roku 2020 so všetkou pompou a slávou: na otváracej ceremónii nechýbalo tradičné ľudové «požehnanie» priestoru a strhujúci maorijský ľudový spev.

To však nie je iba kultúrna apropriácia – Auckland dodnes obýva najväčšia polynézska populácia na svete. Zamestnanci hotela, hoci odetí do súčasných uniforiem, vás bez výnimky privítajú tradičným maorijským pozdravom «kia ora».

V hoteli objavíte množstvo takýchto čriepkov lokálnej tradície; jeho dizajn je však skrz-naskrz moderný.
Ďalšie podrobnosti o novozélandskom hoteli zistíte v článku Lenky Čičvary, ktorý vyšiel v časopise Atrium 1/2021 na stranách 138 až 143.

Foto: The Hotel Britomart