Dialóg medzi umením a životom

Bohatstvo foriem, ktoré sa vám prihovára šeptom.

Umenie dokáže povedať veľa o interiéri, ale mnoho hovorí aj o majiteľovi. Dokáže šíriť harmóniu a pokoj alebo naopak, hrať kontrastom s vysokými vibráciami.

Pohľad dvoch smerov – minulosť a budúcnosť

Pri realizácii mojich projektov – odvolávajúc sa na umenie, vnímam časovú rovinu minulosti – inšpirácia, a budúcnosti – realizácia a používanie. Milujem veci, ktoré majú svoju vlastnú históriu, príbeh alebo vznikli s príbehom, ktorý budú naďalej interpretovať. Presne tieto atribúty nesie kolekcia textílií značky ZINC Textile – Andy Warhol’s Superstars. S menom tohto génia pop-artu na perách vidíme slávne obrazy Marilyn Monroe, plechovku polievky Campbell… Ale už málo ľudí tuší, že počas života sa obklopoval skupinou „priateľov“, ktorá bola známa aj ako Superstars. Skupinou talentovaných osôb nepasujúcich do klišé vtedajšej doby. Ale zároveň skupinou, ktorá mala nesmierny vplyv na Warholovu umeleckú tvorbu. Maliarsku, filmovú či fotografickú. Dnes skupina týchto „kontroverzných rebelov“ ožíva v kolekcii materiálov značky ZINC Textile s názvom Superstars, v ktorej jednotlivé dizajny a vzory nazvali ich priezviskami alebo umeleckými prezývkami. Treba si uvedomiť, že prenesenie obrazu a charakteru osobnosti človeka do vzoru, farebnosti a vzhľadu látky je neskutočnou výzvou. Nazdávam sa, že dizajnérom ZINC Textile sa to podarilo. Finálne zhodnotenie však nechám na každom z vás. Som zvedavá na vašich favoritov a ich použitie v interiéroch. Fantázii sa medze nekladú!

Text: Mgr. art. Agata Pavlík, www.cuadro.sk

Foto: ZINC Textile, The Romo Group