Svetlá budúcnosť

Frankfurtské výstavisko opäť hostilo bienálnu výstavu «Light + Building», medzinárodný komerčný veľtrh a platformu najnovších inovácií pre oblasť stavebnej elektrotechniky a osvetlenia.

Architektúra súčasných stavieb má popri základnej funkčnosti a zodpovednosti vo vzťahu k okoliu a mestskému či vidieckemu organizmu, do ktorého je zasadená, spĺňať aj aktuálne výzvy: mala by byť aj inteligentná (vo význame «smart»), vzájomne prepojená v konektivite digitálnych možností a vďaka tomu šetrná. «Smart» riešenia majú prispievať k úspore energetickej spotreby. V kombinácii s alternatívnymi zdrojmi energie a efektívnymi riešeniami osvetlenia sa tak výrazne dajú znížiť negatívne emisie v stavebníctve. Takže tento segment môže pomocou inteligencie významne prispieť k dosiahnutiu klimatických cieľov. Veľtrh «Light + Building», ktorý sa koná vždy zjari každé dva roky na výstavisku «Messe Frankfurt» vo Frankfurte nad Mohanom, je zameraný práve na oblasti energetickej úspory, najnovšej svetelnej technológie, digitálnych aplikácií a «smart» ovládaní – tým sleduje najnovší vývoj v oblasti stavebných technológií a trendy v inovatívnom dizajne osvetlenia.

Viac o veľtrhu Light+Building vo Franfurte nad Mohanom prečítate v článku, ktorý vyšiel v časopise Atrium 3/2024 na stranách 16 až 19.

Foto: ARTEMIDE (modulárne svetlo «IXA»); EDEN DESIGN (systém «°plug»)