V mene mesta

Univerzita v Innsbrucku si nedávno dopriala kus radosti: sprístupnila novú budovu, ktorou rozšírila priestory inštitúcie, a zároveň dotvorila mestský fragment na brehu rieky Inn. Nový pavilón Innsbruckej univerzity dostal pomenovanie «Ágnes Heller Haus». Maďarská filozofka Ágnes Hellerová (1929 – 2019), ktorú si tým uctili, považovala život a slobodu v živote za najväčšie dobro. Aj na základe tohto princípu vznikli veľkorysé priestory architektonického organizmu, ktoré majú podporiť rušný študentský život v areáli. Priliehajúci park i samotná budova postavená ako «otvorená» štruktúra sú cenným príspevkom k mestskej prevádzke. Predstavujú živé spojenie medzi centrálnym bulvárom Innrainom a rekreačnou promenádou pozdĺž rieky Inn a ich autormi sú architekti z renomovaného viedenského štúdia mohr niklas architekten.

O tom, ako architekti zo štúdia mohr niklas architekten ZT GmbH pristupujú k mestskému zahusteniu Innsbrucku si prečítate v článku Violy Bárcziovej. Vyšiel v magazíne Atrium 3/2024 na stranách 76 až 79.

Foto: David Schreyer