Trojrozmerná avantgarda

6. júla 2021 jakub jesenski 0

Spontánnosť, hravosť, posadnutosť, kreativita sú pojmy maximálne vystihujúce vzťah všestranného dizajnéra a architekta Stefana Wewerku k umeniu sa opierajú o jeho expresívny skulpturálny prejav. Balansovaním na hranici […]