Trojrozmerná avantgarda

Spontánnosť, hravosť, posadnutosť, kreativita sú pojmy maximálne vystihujúce vzťah všestranného dizajnéra a architekta Stefana Wewerku k umeniu sa opierajú o jeho expresívny skulpturálny prejav. Balansovaním na hranici dizajnu a voľného výtvarného umenia si autor počas svojej kariéry osvojil charakteristický konceptuálny podpis, typický hľadaním nových ideových súvislostí.

Osobitou Wewerkovou témou je určite tvorba stoličiek. Tento typ mobiliára mal autor zvlášť v obľube a od šesťdesiatych rokov často experimentoval s rôznymi formami. Počas následnej spolupráce so spoločnosťou Tecta, zastrešujúcou výrobu mobiliára predstaviteľov Bauhausu, vytvoril o dve dekády neskôr funkcionalistickú mantru v unikátnej stoličke.

Jej «forma nasleduje funkciu» v dizajne, ktorý podľa autora umožňuje sedem rôznych typov sedenia. Neortodoxnú ideovú aj vizuálnu perspektívu stoličky «B1» je možné vnímať vo viacerých smeroch. A to doslova. Prvotný impulz vznikol rozrezaním dvoch odlišných stoličiek a následnou výmenou ich polovíc.

Foto: Tecta

Ďalšie zaujímavosti o dekonštruovanej stoličke B1, ktorú vyrába nemecká Tecta, si prečítate v článku Jany Kumorovitzovej; text vyšiel v časopise Atrium 3/2021 na strane 78.