Zachráňme Európu!

      V poslednom čase sa oveľa častejšie a s oveľa väčším dôrazom aj v našich zemepisných šírkach hovorí o záchrane Európy, presnejšie o záchrane kultúry starého kontinentu. Dôvodom sú v tomto prípade tisíce migrantov z Afriky, Blízkeho východu a Ázie, ktorí sa denne tlačia do Európy, pričom obavy Európanov sú najmä z možnosti zničenia našej rozumej európskej kultúry.

V týchto súvislostiach je asi dobré pripomenúť, že slovo kultúra pochádza z latinského «cultura», kde jedným z významov je aj pestovať. A ak už sme pri hľadaní koreňov a významov, nezaškodí poznať, že podľa dokumentov UNESCO môžeme kultúru definovať ako «komplex špecifických duchovných, materiálnych, intelektuálnych a emocionálnych čŕt spoločnosti alebo sociálnej skupiny, ktorý zahŕňa spolu s umením a literatúrou aj spoločný spôsob života, životný štýl, hodnotový systém, tradície a vieru». Ak teda prijmeme argumentáciu, že toto všetko a ešte oveľa viac charakterizuje spoločnosť a priestor, v ktorom žijeme, potom môžeme oveľa citlivejšie posudzovať aktuálne obavy obyvateľov Európy o stratu hodnôt, ktoré po stáročia vytvárali naši predkovia a ktoré obohacujú aj súčasné generácie.
Aj to sú dôvody, prečo som rád, že sa ani náš časopis popri horúcich novinkách z oblasti modernej architektúry, dizajnu či bývania, nevyhýba aj témam, ktoré súvisia s obnovou kultúrnych hodnôt a záchranou kultúrneho dedičstva. Tak to je aj v prípade ocenení, ktoré od roku 2002 udeľuje spoločnosť «Europa Nostra» (z lat. «Naša Európa»). Táto mimovládna organizácia, ktorej dnes prezidentuje Plácido Domingo, ocenila v roku 2015 dvadsaťosem laureátov v štyroch kategóriách, pričom siedmi víťazi získali titul Grand Prix s odmenou desaťtisíc eur.

Na základe on-line hlasovania verejnosti vyhlásili aj cenu verejnosti. Za posledných trinásť rokov získali tieto významné európske ocenenia aj práce zo Slovenska. No bol by som šťastnejší, ak by sme kultúrnemu dedičstvu venovali aj na Slovensku oveľa viac času, priestoru, energie i financií, lebo niet väčšej straty, ako keď sa nenávratne stratia hodnoty, ktoré vytvárali európsku civilizáciu. Myslime na to už dnes, aby zajtra nebolo neskoro kričať – zachráňme Európu!

Ivan Mičko, šéfredaktor