Soľ nad zlato!

Malá, no veľmi nápadná reštaurácia vsadená do romantického prostredia luxusného hotela vytrháva hostí z kúpeľnej letargie a ponúka gurmánsky aj filozofický zážitok. Reštaurácia «Saltz» je lokalizovaná v hoteli «The Dolder Grand» týčiacim sa nad jazerom Zürich pri švajčiarskom meste rovnakého názvu. Autor jej interiérovej koncepcie Rolf Sachs je svetoobčan žijúci striedavo v rôznych centrách Európy. Doma je v Londýne, Lausanne i Saint-Tropez. Narodil sa v roku 1955 ako syn známeho fotografa, priemyselníka a profesionálnej celebrity Güntera Sachsa. Jeho dizajnérske inštalácie si objednávajú klienti túžiaci po netradičnom výsledku.

O reštaurácii «Saltz» sa dočítate viac v článku Dušana Kočlíka, ktorý vyšiel v časopise Atrium 3/2016 na stranách 96 až 100.

 

Foto: Nico Schaerer (Courtesy of «The Dolder Grand»/Rolf Sachs)