Budúcnosť na móle

Nové múzeum v Riu de Janeiro prináša nezvyčajný koncept zobrazený priamo v jeho dizajne. Futuristické línie s rebrovitými prvkami vytvárajú celok, ktorý má ambíciu nastoliť nové štandardy udržateľnosti. Podľa slov jeho autora Santiaga Calatravu je «Múzeum zajtrajška» (po portugalsky «Museu do Amanhã») navrhnuté tak, aby sa jeho budova prispôsobila neustále sa meniacim environmentálnym podmienkam – ako organizmus, ktorý má priamy kontakt s okolitou krajinou. Katalánsky architekt Santiago Calatrava hovorí, že sa pri tvorbe inšpiroval broméliami z botanickej záhrady v Riu. Napriek tomu vnútorné vybielené krivky pripomínajú skôr betónový modernizmus Oscara Niemeyera zo šesťdesiatych rokov 20. storočia.

Stavbu experimentálneho múzea podrobnejšie popísala Petra Kováčová v článku «Budúcnosť na móle», ktorý vyšiel v časopise Atrium 3/2016 na stranách 94 a 95.

Foto: Bernard Lessa/Byron Prujansky/Cesar Barreto