Stavebné haiku

Vzťah architektúry a životného prostredia je v dnešných časoch mimoriadne dôležitý. Nahliada sa naň s veľkou obozretnosťou a premýšľa vždy v nových súvislostiach. Architekti i stavitelia si uvedomujú závažnosť ochrany prírodného prostredia a snažia sa čo najviac eliminovať negatívne dopady staviteľského úsilia. Preto je dodržiavanie udržateľných prístupov, ktoré majú za cieľ širšiu ochranu životného prostredia, nevyhnutným imperatívom súčasného architektonického pohybu. V niektorých prípadoch však architekti premýšľajú ešte ďalej za horizont udržateľnosti a prinášajú nápady, ktoré posúvajú kohabitáciu architektúry a životného prostredia do nového kontextu. Prípad projektu «Sumu» z japonského ostrova Jakušimy ukazuje, že stavebné zásahy môžu mať na prírodu priam omladzujúce (regeneračné) účinky. Je ako japonské trojveršie haiku: na pohľad skromné – jednoduché, no v hĺbke bohaté, inšpiratívne a mnohovýznamové.

Foto: Rui Nishi, Wataru Aoyama (s láskavým dovolením v2com)

O bytovom družstve «Sumu» vo vlhkých japonských lesoch na ostrove Jakušima si prečítate v článku Ing. Violy Bárcziovej, ktorý vyšiel v magazíne Atrium 5/2023 na stranách 76 až 83.