Nový život odumierajúcich pastvín

Predstavte si austrálsky Tamworth; do Sydney je to rovnako ďaleko ako do Brisbane. Ošľahaný charakter tunajších obyvateľov je odrazom dlhoročnej tradície pastierstva: región Nového Južného Walesu bol vždy ohniskom austrálskeho chovu koní a dobytka. Rozsiahle pastviny a roztrúsené usadlosti s poľnohospodárskymi dvormi dokresľujú drsný ráz tunajšej prírody. Ak však do toho zasiahne globálny socioekonomický «drift» a klimatická núdza, tradícia zvetráva, nastáva odliv obyvateľov, krajina «chátra» a bledne v obraze skazy. V takom prípade majú nastúpiť verejné politiky, ktoré oslabia, či dokonca zvrátia negatívne dôsledky. Môžu nastúpiť aj premyslené architektonické programy, ktoré vrátia život regiónu regeneračnými impulzmi. Architekti majú v rukách nástroje – dokonca moc – priaznivo ovplyvňovať okolie svojich stavieb. Príklad prináša átriový rodinný dom, ktorý stojí na polosamote na bývalej pastvine v Tamworthe. Navrhli ho architekti z ateliéru MRTN architects, pričom chceli, aby vyprahnutý krovinatý pozemok opäť zarástol pôvodným rastlinstvom a dom zapasoval do krajiny bez zbytočného drancovania a s úsporou energií.

Foto: Anthony Basheer (s láskavým dovolením Bower Bird)

Viac o záchrannom obydlí v Autstrálii sa dozviete v článku Michala Lalinského, ktorý vyšiel v časopise Atrium 5/2023 na stranách 68 až 75.