Francúzska stopa vo večnom meste

Začiatkom leta sa Francúzska akadémia v Ríme pochválila vynovenými historickými sálami. Ich dizajn zverila do rúk umelecky zdatnej autorky Indie Mahdavi. Indiin vizuálne jedinečný štýl, ktorý stelesňuje svetobežnícku povahu aj typické francúzske «art de vivre», nadviazal pozoruhodný dialóg s pôvodným dedičstvom historického paláca Villa Medici. Projekt sa rozvinul ako tvorivá spolupráca Akadémie s autorkou, spoločnosťou Mobilier National, významnou remeselnou a reštaurátorskou inštitúciou z Francúzska, a Nadáciou Bettencourt Schueller, ktorá už viac ako dvadsať rokov podporuje umenie či umelecké remeslá. Vo svojej dizajnérske intervencii India predstavila celkom nový autorský pohľad na jednotlivé miestnosti paláca. V ňom zohráva dôležitú úlohu priamočiara geometria a sýta farebnosť, ktorá kontrastuje, a zároveň umocňuje starobylosť miesta. Moderný dizajn historických miestností zahŕňa autorský nábytok špeciálne navrhnutý pre jednotlivé sály. Sú to najmä postele, stoly, stoličky a koberce, ktoré svojím abstraktným výrazom interpretujú okolité prostredie.

Foto: François Halard

Viac informácií o interiéroch Francúzskej akadémie vo Ville Medici získate v článku Michala Lalinského, ktorý vyšiel v časopise Atrium 4/2023 na stranách 72 a 73.