Inštalácie

Dostupné aktualizácie inštalatérskeho hardvéru ešte výraznejšie vylepšujú výkonnosť aplikácií «softvéru» kúpeľní. Na obrázku: Na novom rade smaltovaných umývadiel «Bicolor» od ALAPE vynikne zdvojnásobená precíznosť a príkladná výrobná akosť. Umývadlové misy vyrobené z kvalitnej podkladovej ocele sú pokryté kontrastnou kombináciou smaltu: matná čierna farba zvýrazňuje lesklé snehobiele vnútro. Rozhranie protikladných tónov je vykreslené s geometrickou presnosťou na 3 mm tenkom okraji.

Ďalšie vydarené príklady súčasného kúpeľňového dizajnu redakčný výber Extra, ktorý pripravil Michal Lalinský. Článok vyšiel v časopise Atrium 5/2017 na stranách 62 až 68.

Foto: Alape