Mlyn

Stary mlyn - Humenne

Sú ich stovky – opustených, nechcených priemyselných objektov z minulého, ale aj predminulého režimu, od ktorých dáva takmer každý ruky preč. Buď sú pod striktnou pamiatkovou ochranou, ktorá vylučuje akékoľvek adaptačné zásahy na nový život, alebo sú v takom zúboženom stave, že si len sotva možno predstaviť, ako sa dopracovať k uspokojivej zmene.

Mlyn v Humennom však mal niekoľko výhod. Ako objekt z polovice 20. storočia bol ešte pomerne mladý, a teda pamiatkovo nezaujímavý, no na druhej strane fascinoval investora a aj architektov, ktorí v ňom videli viacero sľubných príležitostí.

Foto: Martin Pitoňák

Viac sa o rekonštrukcii a funkčnej konverzii priemyselného objektu v Humennom dočítate v texte od Eleny Alexy, ktorý vyšiel v časopise Atrium 2/2018 na stranách 82 až 85.