Cédrový dom

Podlhovastá chalupa v neveľkom japonskom meste Jošine – projekt spätý s globálnou sieťou ubytovania Airbnb, ukazuje, že zároveň s dobrou architektúrou a jej premysleným programom môžu prísť podnety miestneho rozkvetu.

Podnik Airbnb participuje na zveľaďovaní komunity i prehĺbení kvalít «zážitkového cestovania». Prostredníctvom viacerých iniciatív a s príspevkom vlastného dizajnérskeho štúdia Samara objavuje nové modely vylepšenia cestovania s benefitmi na všetkých stranách hostiteľského vzťahu.

Jedným z príkladov aktívneho prístupu Airbnb nad rámec samotného ubytovania je i vydarená realizácia «ubytovne» z cédrového dreva, ktorú pred rokom otvorili na brehu riečky Jošino v rovnomennom japonskom meste uprostred prefektúry Nara. Prípadová štúdia «Yoshino Cedar House» vychádza priamo z problémov, ktorým čelí súčasný japonský vidiek (a nielen ten), najmä z viditeľného poklesu populácie.

Foto: Airbnb, Edward Caruso (interiér)

O nevšednom drevenom dome «Yoshino Cedar House» píše architekt Michal Lalinský v časopise Atrium 5/2018 na stranách 94 až 97.