Čierna skrinka Bauhausu

Bauhaus Museum Dessau

Pri príležitosti jubilejnej storočnice vplyvnej školy umeleckých remesiel Bauhaus si mesto Dessau doprialo narodeninový dar v podobe moderného a nevtieravého múzea. Nová výstavná budova «Bauhaus Museum Dessau» je tvarovo strohou, v úžitku jednoznačnou architektúrou, pod ktorú sa podpísali mladí autori z barcelonského ateliéru Addenda Architects.

Vo svojom návrhu sa nesnažili imitovať súdobú architektúru školy Bauhausu, ako ju svojho času kodifikovali napríklad Walter Gropius či Hannes Meyer. Skôr sa pokúsili preniesť ducha vplyvnej umeleckej školy do 21. storočia, do vízie nenútenej, a predsa efektnej stavby s formálnym tvaroslovím zakoreneným v racionálnom modernizme.

Návrh od Addenda Architects zvolili na základe medzinárodnej súťaže v roku 2015; zvíťazil medzi 831 prihlásenými projektmi a do centra mesta Dessau vstúpil ľahkou, v skle všetko odzrkadľujúcou prítomnosťou.

Foto: Thomas Meyer/OSTKREUZ, Hartmut Boesener © Stiftung Bauhaus Dessau 2019

Článok «Čierna skrinka Bauhausu» pripravil Michal Lalinský. Vyšiel v magazíne Atrium 5/2019 na stranách 36 až 37.