Skrinka hotelových zázrakov

Výklad hotelovej budovy obloženej liatinovou fasádou sa týči do výšky a otvára útroby prevádzok pohľadom zvonku. Čulý hotelový ruch sa tak stáva premenlivým vývesným štítom. Frankfurt nad Mohanom je bohatší o nový Hotel Lindley situovaný v bývalých prístavoch rieky Mohan.

Autormi projektu sú Franke Architekten, Exitecture a za koncepciu je zodpovedné štúdio Aberja. Názov štúdia Aberja je slovná hračka, v preklade «ale áno»; znamená potmehúdsku odpoveď na pochybnosť, či nejakú vec vykonať.

Zdá sa, že architekti majú ako odpoveď vždy áno a vrhajú sa strmhlav do experimentovania. Výraz hotela nie je žiadna moderná architektúra, ale, ako hovoria samotní autori, inscenovaný dualizmus hravého art nouveau a trpezlivosti art déca.

Foto: Steve Herud

Článok Dušana Kočlíka podrobnejšie opisuje frankfurtský hotel «Lindley Lindenberg» v časopise Atrium 5/2019 na stranách 26 až 29.