Návštevníci

Konfrontácia s minulosťou ako tvorivá stratégia je účinná, v mnohom podnetná a v poslednom období aj obzvlášť obľúbená medzi dizajnérmi. Stala sa napríklad základným motívom prehliadky «Please Sit» (Prosím, sadnite si!) v historickom prostredí «Fenton House» na severe Londýna.

Tento pôvabný stavebný skvost zo 17. storočia je príkladom typickej britskej architektúry, ktorú obľubovali majetní obchodníci. Dnes patrí do pamiatkového fondu National Trust a spolu s nezvyčajne veľkou záhradou slúži muzeálnym účelom.

V septembri oživila výstavný program «Fenton House» komorná intervencia, ktorú pod názvom «Please Sit» pripravila dizajnérka Gitta Gschwendtner spolu s ďalšími tvorivými kumpánmi: pre prípad múzea historických interiérov celkom provokatívne povzbudenie návštevníkov na fyzickú interakciu s nábytkom sa vďaka nej rozvinulo do série niekoľkých inštalácií.

Foto: Oskar Proctor

Článok «Návštevníci», ktorý mapuje invazívny projekt «Please Sit» napísal Michal Lalinský. Vyšiel v časopise Atrium 5/2019 na strane 14/15.