Inkluzívna škola

V posledných rokoch výrazne narastá informovanosť o dôležitosti prostredia, v ktorom prebieha vzdelávací proces, o jeho vplyve na schopnosť učenia sa detí a študentov. S rozvojom nových vyučovacích metód, nových technológií vstupujúcich do tohto procesu sa zákonite mení aj interiér, v ktorom sa vyučovací proces odohráva.

Prvá inkluzívna základná škola v Tel Avive je vlajkovým projektom navrhnutým na podporu tohto pokrokového vzdelávacieho modelu. Z rovnakého dôvodu poverila miestna samospráva architektku Sarit Shani Hay vytvorením úplne nového konceptu vnútorného prostredia tak, aby čo najviac podporil integráciu žiakov s rôznym zdravotným postihnutím do bežných tried.

(Podľa oficiálnych zdrojov školu navštevuje dokopy dvadsaťpäť percent študentov s telesným postihnutím, emocionálnymi problémami alebo s rôznym stupňom poruchy autistického spektra.) Veľkou výzvou pri návrhu rámcového konceptu bolo vytvorenie pluralitného vzdelávacieho prostredia, ktoré podporuje bezbariérovosť, rovnosť a flexibilitu na základe univerzálneho dizajnu.

Foto: Roni Cnaani (s láskavým dovolením v2com)

Článok o novej inkluzívnej škole v Tel Avive pripravila architektka Katarína Krevová. Vyšiel v magazíne Atrium 2/2020 na stranách 84 až 87.