Továreň na bývanie

Fabrika na svetoznáme topánky Baťa fungovala v kanadskom mestečku Batawe od roku 1939 až do začiatku tretieho milénia, keď znížené clá na dovozovú obuv začali likvidovať doposiaľ úspešný predaj «baťoviek» v krajine.

Dobre zachovanú budovu továrne napokon v roku 2019 zrenovovala spoločnosť Dalton v spolupráci so štúdiami Dubbeldam Architecture + Design & Quadrangle Architects. Výsledkom je funkčná konverzia stavby do súčasnej obytnej formy – bývalú továreň obsadili bytové jednotky v kombinácii s komunitnou polyfunkciou.

Víziu o tejto premene však priniesla už dedička topánkového impéria Sonja Bata, ktorá po celý svoj život investovala nekonečnú energiu do rozvoja, napredovania a najviac zo všetkého pohŕdala priemernosťou.

V Batawe si ako osemdesiatdvaročná vysnívala modelovú komunitu sociálnej a environmentálnej udržateľnosti, ktorá mala vyrásť z pôvodnej topánkovej továrne. Dokončenia projektu sa už nedočkala; po jej smrti v roku 2018 prevzali prácu jej spolupracovníci.

Foto: Scott Norsworthy, Nanne Springer (s láskavým dovolením v2com)

Článok «Továreň na bývanie», ktorý bližšie popisuje vydarenú konverziu priemyselnej stavby na nadštandardný obytný súbor, pripravila Lenka Čičvara. Vyšiel v časopise Atrium 6/2020 na stranách 64 až 67.