Všetko plynie

Interiérové riešenie pracovísk súčasných kancelárií nie je ustálené v definitívnych a ideálnych schémach. Ako všetko v tomto premenami rozochvenom svete, aj ono zodpovedá okrídlenému hérakleitovskému popisu plynutia «panta rhei» a ako dynamický systém podlieha nepretržitému vývoju.

 

Výborne to ilustruje prípad BDO, presnejšie interiérové riešenie jeho nových priestorov z dielne architektonickej kancelárie ARDELINE pod vedením Martina Hrušku. Stačí krátka návšteva a hneď spoznáte, že tieto priestory majú vývojovú dynamiku v duchu «panta rhei» integrovanú priamo do architektonickej DNA.

 

Premenlivé prostredie je vzdialené stereotypom spojeným s «nudou a šeďou» dávno prekonaných úradovní; miesto pôsobí skôr ako kreatívne ihrisko a ukazuje, že aj taká vážna a seriózna náplň, akou je audítorstvo, si zaslúži «humanisticky» orientované riešenia (v duchu «homo ludens», teda prirodzenej hravosti človeka).

/Foto: Matej Kotuľa/

Viac informácií o nevšednom interiérovom riešení kancelárií BDO v Bratislave zistíte v článku Michala Lalinského, ktorý vyšiel v časopise Atrium 6/2020 na stranách 98 až 101.