Mayday

S originálnym nápadom navrhnúť svietidlo neobmedzené možnosťami použitia prišiel nemecký dizajnér Konstantin Grcic pred viac ako dvadsiatimi rokmi, na sklonku milénia. Na túto životnú etapu spomína ako na časy, keď nič nebolo ustálené a duch slobody a nezávislosti ovplyvnil aj jeho dizajnérske projekty.


Fascinácia účelovou estetikou ručného náradia a rôznych typov prenosných lámp mu vnukla myšlienku vytvoriť dizajn, ktorý by umožňoval narábať s lampou ako s nástrojom. Pri nástroji je na prvý pohľad zrejmé, načo slúži a ako ho použiť, funkcia je vždy jasne čitateľná z formy.


V spolupráci s firmou Flos sa tieto idey v roku 2000 pretavili do produktu, lampy nazvanej «Mayday». Jednoduchosť formy aj funkcie, mnohorakosť využitia, účelovosť, logickosť a popritom zachovaná cenová dostupnosť zabezpečili lampe popularitu medzi používateľmi na celom svete.

/Foto: Santi Caleca © Flos/

Ďalšie zaujímavosti a fakty o kultovej lampe Konstantina Grcica «Mayday» si prečítate v článku Petry Šištíkovej; text vyšiel v časopise Atrium 6/2020 na strane 26.