Malé-veľké veci

Architektonické súťažné programy z celého sveta (slovenskú podobu CE·ZA·AR nevynímajúc) zápasia s jednou zásadnou dilemou: ako vzájomne porovnávať projekty, ktoré sú také rozdielne v mierke, rozsahu či investovaných prostriedkoch?

Ako môže súťažiť, povedzme, obrí infraštruktúrny projekt proti očividne «mušacej váhe», napríklad víkendovej chatke? S riešením súťažných disproporcií prišli organizátori súťaže «Small Project Awards».

Založili ju už pred osemnástimi rokmi ako samostatnú výročnú cenu odbornej organizácie AIA (The American Institute of Architects) určenú výlučne pre projekty menšieho rozsahu.

Na stranách Atria prinášame bližšie informácie o niektorých výherných prácach «Small Project Awards» 2021, ktoré by mohli inšpirovať aj našincov; tie zvyšné sú zverejnené na stránke aia.org.

Foto: Kevin Scott
/Hausbót «Portage Bay Float Home» | Seattle, Washington – USA. Studio DIAA/

Viac o výherných prácach «Small Project Awards» 2021 píše Michal Lalinský v článku, ktorý vyšiel v časopise Atrium 6/2021 na stranách 80 až 88.