Metropolitná scéna

V nedávnej bukureštskej realizácii vstupných priestorov Metropolis Center sa prepojil historický odkaz s vysokými technickými požiadavkami na administratívne priestory a industriálne so šarmantne veľkomestským. Architekt Richard Kráľovič (v spolupráci s ateliérom Siebert Talaš) navrhol rekonštrukciu interiéru stavebnou úpravou pôvodne priestorovo neukotveného vstupného foyeru.

Ten plnohodnotne nejestvoval a v útrobách budovy bola chaotická spleť chodbičiek a podružných miestností, následkom čoho bolo potrebné mať pri každom vstupe osobitnú kontrolovanú recepciu. Recepcie boli celkovo tri – pred každým schodiskom a výťahom. Vysoký priestor dovoľoval rozdelenie vloženým poschodím, to však malo za následok nedostatok svetla v už i tak tmavých kútoch. Radikálnejšia interiérová prestavba zlúčila tri «mikrorecepcie» na jedno dôstojné miesto.

Nový foyer vznikol v hlbšej dispozícii, ktorá bola vyčistená od všelijakých ponurých tmavých komôrok. Priestorovo i svetelne sa nadýchla aj odstránením vloženého podlažia. Vznikol veľkorysý rozptylový, jasne čitateľný priestor ako spoločná križovatka do administratívy a hotela.

/Foto: Prodan Sabin Costin/

O projekte «Metropolis Center» sa dočítate viac v článku Dušana Kočlíka, ktorý vyšiel v časopise Atrium 2/2022 na stranách 68 až 71.