The Abrahamic Family House

Víťazný projekt The Abrahamic Family House (Abrahámovský rodinný dom) na ostrove Saadiyat v Abú Zabí, ktorý navrhol britský architekt David Adjaye, chcú odovzdať do užívania ešte v tomto kalendárnom roku.

Tri v jednom alebo pokus o náboženskú toleranciu a rešpekt. Ambiciózny projekt v Spojených arabských emirátoch dostal zelenú v roku 2019. Ostrovný architekt Adjaye so svojim štúdiom Adjaye Associates vyhral medzinárodnú architektonickú súťaž o podobu nového projektu, ktorý na jednej sekulárnej platforme s návštevníckym centrom a na báze rovnosti počíta s prítomnosťou kostola, mešity a synagógy.

Názov Abrahámovský rodinný dom je odvodený od starozákonnej biblickej postavy Abraháma, ktorá tu má pôsobiť ako určitý nadčasový mediátor, pretože   ho súčasne uznávajú a uctievajú židia, kresťania aj moslimovia. Pápež František a Veľký imám Ahmed Al-Tajíb, ktorý je duchovným islamským vodcom z Univerzity Al-Azhar v Káhire, pri tejto príležitosti pred tromi rokmi podpísali dokonca Dokument o ľudskom bratstve (pozn. Document on Human Fraternity).

Názvy troch samostatných ikonických kultových budov v komplexe Abrahámovho rodinného domu dostali už aj oficiálne mená – „Mešita imáma Al-Tajíba“, „Kostol Svätého Františka“ a „Synagóga Mošé ben Maimona“ (pozn. Rabi Moše ben Maimon alias Maimonides bol vplyvným židovským filozofom, lekár a právnický učenec v období stredoveku. Pôsobil v Španielsku, Maroku a Egypte.) Okrem troch bohoslužobných miest bude súčasťou „mierového komplexu“ aj kultúrne centrum.

Centrum má ľudí povzbudiť, aby boli príkladom ľudského bratstva a solidarity v rámci komunity, ktorá si váži hodnoty vzájomnej úcty a pokojného spolunažívania, pričom je zachovaný jedinečný charakter každej viery. Tento kozmopolitný projekt je prvou lastovičkou novo založenej komisie The Higher Committee for Human Fraternity. Táto komisia sa bude starať o implementáciu uznaného Dokumentu o ľudskom bratstve na regionálnej aj medzinárodnej úrovni.

Ostrov Saadiyat je známy modernými prevažne kultúrnymi projektmi od svetových architektov, ale teraz tam vzniká základňa pre tri Abrahámovské náboženstvá – kresťanstvo, islam a judaizmus. Návštevníkom ostrova sa tak rozšíri kultúrny zážitok o náboženský a duchovný rozmer. Oproti ostatným projektom na ostrove nie je pozemok pre výstavbu pri mori. Jeho základňu tvorí sekulárne, teda bez špecifickej viery vystavané pódium s návštevníckym centrom.

Toto centrum bude môcť navštíviť ktokoľvek bez akýchkoľvek reštrikcií. V okolí pódia vyrastú tri jednotne veľké kvádre s podobným vzhľadom. Adjaye veľmi výstižne spracoval myšlienku rovnosti vďaka veľmi podobným budovám, ktoré zasadil do udržovaných záhrad. Samotný interiér kostola, mešity či synagógy už bude zreteľne viac nábožensky orientovaný a bude skôr odrazom regionálneho zdobenia. Napriek tomu môžu návštevníci počítať s majestátnymi interiérmi, náboženskými tradíciami, ktoré však súčasne rešpektujú nadčasové a moderné pojatie.

-jj-,  zdroj a foto: Adjaye Associates, DesignMag