Plus pre priemysel budúcnosti

Nórska spoločnosť Vestre, silný nadregionálny hráč v odvetví mobiliára do verejného priestoru, si dal zhotoviť novú centrálu. Prevratnou továrenskou halou zároveň nastavil nové štandardy priemyselnej architektúry. Asi najvýraznejšia kodanská architektonická kancelária dneška s multiodborovými presahmi Bjarke Ingels Group, známa aj pod skratkou BIG, predstavila svoju ďalšiu vizionársku realizáciu. Tentoraz ide o továreň na výrobu mestského mobiliára Vestre, lokalizovanú v ihličnatom lese kdesi na krajnom východe Nórska.

V mnohých smeroch inovatívne «The Plus» dokazuje, že výroba môže byť udržateľná a zisková aj v krajine s takými vysokými nákladmi, ako je Nórsko. Je to hybrid transparentného a otvoreného výrobného zariadenia, verejného parku a doslova zeleného orientačného bodu pre výrobný priemysel. Podáva názorný príklad toho, ako pokroky vo výrobe i výroba samotná môžu pomôcť formovať vzhľad tovární budúcnosti či spôsob, akým ich prežívame.

Foto: Einar Aslaksen © Vestre

Viac sa dozviete v článku Dušana Kočlíka, ktorý vyšiel v časopise Atrium 1/2024 na stranách 18 až 21.