Múdry človek ešte žije

Už roky som pobúrený bezduchým a primitívnym bulvárom. Absolútne súhlasím s názorom, že mainstreamové médiá čím ďalej tým viac idiotizujú náš národ. Žiaľ, nie je to fenomén Slovenska. Aj veľké európske kultúry sa len s problémami bránia tomuto braku.

Musím sa smiať, keď počúvam – vraj to ľudia chcú. Akoby všetko malo podliehať vkusu veľkých mediálnych manipulátorov, akoby sme sa vzdali slova vzdelávať, akoby už nebolo potrebné hovoriť o vedomostiach, akoby celému národu stačilo, aby bol pripojený na internet. Tam nájde všetko, tak načo sa učiť. Niet najmenšieho dôvodu byť múdrejší. Nám musí stačiť hlúpy a plytký konzum… Nemusí.

Napriek všetkému som presvedčený, že múdry človek ešte žije. Aj na Slovensku. Hoci sa pomaly a isto asi stáva vzácnym a možno aj ohrozeným druhom. A tak som rád, že ešte stále máme pre koho písať a vydávať časopisy, ktoré majú v podtitule skromný prívlastok – odborné. No od počiatku hovoríme, že zďaleka nie sú určené iba odbornej verejnosti. Skôr sa chceme odlíšiť od tých iných, neodborných.

Našim cieľom je prinášať myšlienky múdrych a vzdelaných všetkým, čo chcú a majú záujem objavovať a spoznávať hodnoty, ktoré čitateľa obohacujú a šľachtia. Určite k nim patria aj myšlienky, ktoré nájdete aj v tomto najnovšom vydaní slovenskej edície časopisu Atrium.
Ivan Mičko, šéfredaktor