Operačný program

Dizajn v čalúnenom segmente nábytkárskej produkcie operuje v programe pohodlia. Jeho významové opodstatnenie i úžitkový zmysel podlieha predovšetkým zámeru uvoľneného a ergonomicky korektného «spočinutia». Ako si predstavujú pohodlie súčasní dizajnéri? Na obrázku: modulárna pohovka «Cortina», ktorú pre BONALDO navrhol Mauro Lipparini, sleduje tendenciu exponovať súčasný čalúnený nábytok do kyprejších, mäkších a nadýchanejších foriem. Uvoľnený vzhľad bohatého čalúnenia, ktoré doslova «prekypuje» (husím perím) na sedacej časti a pohyblivých chrbtových či ramenných opierkach, má za úlohu bezprostredne evokovať útulné pohodlie.

Ďalšie atraktívne príklady čalúneného nábytku v súčasnom dizajne nájdete na stránkach tradičnej rubriky opzioni binarie Extra, ktorý redakčne pripravil Michal Lalinský. Článok vyšiel v časopise Atrium 3/2017 na stranách 58 až 66.

Foto: Bonaldo («Cortina»)