Dizajn pre život

Vízie založené na tradičných remeslách, ich uchovaní, rozvinutí a aplikovaní v biznise, ktorý posilní lokálne komunity a ponúkne zmysluplnú zamestnanosť, patria k tým najzaujímavejším v súčasnom dizajne. Jednu takú prináša aj je iniciatíva iota Izraelčanky Shuly Mozes. Tá v roku 2014 založila v Tel Avive spoločnosť zameranú na pomoc sociálne slabým prostredníctvom rozvoja domácej produkcie. Iniciatíva iota sa primárne zameriava na ženy, ktoré z najrozličnejších dôvodov nemôžu opustiť domov a zamestnať sa. Niektoré vôbec nesmú odchádzať zo svojho domova, iné sa starajú o domácnosť a malé deti. Významný podiel majú geografické phentermine podmienky, náboženské a kultúrne zvyklosti. Príčiny sa rôznia, no vo väčšine prípadov sa dotýkajú nevzdelaných žien trpiacich pocitom menejcennosti. Iniciatíva iota ich vyhľadáva a snaží sa zmeniť ich bezútešný stav prostredníctvom práce z domova, ktorej základ tvoria tradičné textilné techniky prevedené do moderných produktov.

Viac o projekte iota píše Jana Kumorovitzová v článku stálej rubriky «Zlaté dno», ktorý vyšiel v časopise Atrium 3/2017 na stranách 24 až 27.

Foto: iota