Na mramorových útesoch

Spojením temperamentného tvaroslovia a obmedzenej, no ušľachtilej palety materiálov, ktorej kraľuje biely mramor, vzniklo obydlie, ponúkajúce rovným dielom konzervatívnu dôstojnosť aj invenciu.

Výpravná vila, ktorá vďaka extenzívnemu kamennému obkladu na svižne komponovaných stavebných článkoch získala pomenovanie «Mramorový dom», sa nachádza v bezprostrednej blízkosti známeho argentínskeho golfového rezortu El Golf de Nordelta.  Na jej zadnom dvore sa prakticky končia golfové «štácie».

Takáto jedinečná poloha zaistila domu šíre výhľady do otvorenej krajiny. Aj preto sa najdôležitejším kompozičným princípom architektov z argentínskeho štúdia OON Architecture stalo prirodzené spájanie s terénom a práca s orientáciou domu. K tomu pridali formálne experimentovanie s nezvyčajnými obrysmi stavby tak, aby vzniklo pôsobivé dielo.

Foto: Alejandro Peral/photoforpress.com

Článok Michala Lalinského priblíži pôsobivú vilu «Marble House» podrobnejšie. Vyšiel v časopise Atrium 1/2019 na stranách 38 až 45.