Hľadanie novej spirituality

Keď sa vydáte z Bologne juhovýchodným smerom, úzkymi cestami šplhajúcimi sa ďalej na úbočia Apenín, hneď za mestom budete prechádzať nevýrazným predmestím San Lazzaro di Savena. Jeho obraz je vykreslený v typických farbách a formách požehnanej poľnohospodárskej krajiny regiónu Emilia-Romagna –najľudnatejšej, najbohatšej a podľa mnohých aj jednoznačne najchutnejšej časti Talianska.

Tu, medzi lánmi polí, nízkymi bytovkami a domami s typickými severotalianskymi strechami plytkých spádov vyrástol kostol nezvyčajne odvážnej architektúry.  Je zasvätený svätému Dismasovi – jednému z dvoch lúpežných zločincov ukrižovaných spolu s Kristom.

Niekedy označovaný ako «kajúcny lotor» patrí k obľúbeným svätcom, ktorého uctievanie spopularizovali v tejto oblasti františkánski mnísi. «Chiesa del Buon Ladrone» (teda kostol «kajúcneho lotra») sa v predmestskej krajine San Lazzara blyští vybielenou formou, nie je však okázalý ani dominantný, skôr zhmotňuje pokornú spiritualitu modernej viery.

Foto: Simone Bossi

Článok «Hľadanie novej spirituality» pripravil Michal Lalinský. Vyšiel v magazíne Atrium 1/2020 na stranách 36 až 39.