Lepšie bývanie

Nábytkový veľtrh imm sa ako obvykle uskutočnil koncom januára v Kolíne nad Rýnom. V aktuálnom ročníku identifikoval osem dôležitých trendov, ktoré by mali prispieť k «lepšiemu bývaniu».

To preto, lebo spôsob, akým «prevádzkujeme» každodenné bývanie, je čoraz dôležitejšou a jasne uvedomovanou otázkou. Zvýšený počet ľudí sa aktívne zamýšľa nad tým, ako môžu bývať lepšie – udržateľnejšie v zmysle environmentálnej zodpovednosti či kultúrnejšie v zmysle priaznivých dopadov svojho činorodého života.

Chcú vedieť, ako zariadiť domácnosť, aby sa cítili dobre a premýšľajú nad tým, čo o ich osobnosti vypovedá nábytok, ktorým sa obklopujú. Medzinárodná prehliadka nábytkárov imm v Kolíne nad Rýnom sa zamyslela nad podobnými otázkami a prišla s niekoľkými okruhmi, ktorými ilustruje vynaliezavosť i dizajnérske hodnoty čerstvej produkcie.

Foto: Walter Knoll: stolička «Cuoio»; Bette: vaňa «BettePond»

Stručnú reportážnu črtu «Lepšie bývanie», ktorá mapuje aktuálne trendy z veľtrhu imm v Kolíne nad Rýnom, napísal Michal Lalinský. Vyšiel v časopise Atrium 1/2020 na strane 18/21.