Kľúčové slová

Ich význam pozná v podstate každý, kto sa pohybuje v online priestore. Poučky hovoria, že sa v texte vyskytujú častejšie ako iné a pre celkový obsah majú kľúčový význam. Sú vlastne podstatou textu. Stačí ich napísať alebo vysloviť a v okamihu máte predstavu, o čo autorovi ide.

Podkrovie, práčovňa, terasa. Moje kľúčové slová plné spomienok i súčasnosti. Spomienky ma vracajú do podkrovia môjho bytu. Pred takmer tridsiatimi rokmi som totiž musel riešiť problém, čo s priestorom na najvyššom poschodí ikonickej budovy slovenského funkcionalizmu. Akú funkciu bude mať bývalá práčovňa a terasa, ktoré ešte v roku 1928 tak úžasne naprojektoval architekt Klement Šilinger? (pozn. na titulke) A ako ich prepojiť s celým bytom? Rozhodnutie napokon padlo na spojenie oboch zón, ale horné podlažie sa stalo mimoriadne príjemným pracovným a oddychovým priestorom, prepojeným schodiskom s obytnou zónou, ktorá je o poschodie nižšie. Ako to býva v našich krajoch zvykom, prestavba trvala oveľa dlhšie, ako som predpokladal.

Žiaľ, v «Ex-lavatoio», teda v bývalej práčovni, nebolo čo zachraňovať. Stará plechová bubnová práčka a celkom zachovalý drevený mangeľ, ktorý asi pochádzal z pôvodnej výbavy práčovne, sa za dodnes nejasných okolností stratili z chodby a už ich nikto nevidel. A tak sme sa pustili do premeny priestoru so zníženým stropom na pracovňu, hoci, ak si spomínate, v tých časoch neboli materiály, neboli ľudia. Ale bola moja ambícia a jasný cieľ. Dnes mi byt v centre hlavného mesta poskytuje skvelý priestor predovšetkým na prácu doma, kam ma zahnal strašný koronavírus, ktorý nám denne hrozí smrťou.

Podkrovie, práčovňa, terasa. Kľúčové slová aj v prípade mladej a krásnej talianskej fotoeditorky Antonelly Savy. Zaumienila si premeniť «Ex-lavatoio», bývalú práčovňu v podkroví v elegantnej budove z devätnásteho storočia, ktorá stojí v jednej rímskej štvrti, na dielňu či viacúčelovú klubovňu s cieľom ponúknuť priestor a zbúrať bariéry medzi persónami, ktoré v tejto zvláštnej dobe pandémie musia pracovať doma. Zabudnutej povale vdýchla nový život a spojila – tak ako ja – súkromie domova s prácou. Antonella však šla ešte ďalej. Ponúkla tvorivým profesionálom i laikom priestor na objavovanie netušených možností materiálov, remeselných procesov a umeleckých stratégií.

V aktuálnom vydaní časopisu Atrium, ktoré tentoraz vzniklo kompletne ako «home made» produkt, vám s radosťou a uznaním prinášame prostredníctvom triády kľúčových slov fotoeditorkin nevšedný «Vypraný príbeh».

Ivan Mičko