Umenie bývať, bývať s umením

Začiatkom tohto roka pribudol v centrálnej berlínskej štvrti Mitte výnimočný dom s názvom «O12». Za jeho návrhom stojí ateliér Philipp von Matt Architects, ktorý mal za úlohu vytvoriť nové bývanie svojho klienta – známeho francúzskeho umelca.

Z kreatívneho zadania pre vnímavého architekta vzniklo nemenej kreatívne dielo, akýsi hybrid medzi architektúrou a umeleckým dielom. Pretože inak sa tento dom s ateliérom nazvať nedá. Dom «O12» totiž vo svojom vnútri odráža skutočný život umelca.

Rovnako ako umelci po celý čas balansujú medzi profesionálnym a súkromným životom, aj tento dom tvoria dva navzájom spojené svety. Na jednej strane stojí ateliér s výstavným priestorom, na druhej strane byt, ktorý je vsadený medzi ne.

Architekt Philipp von Matt tieto dva svety veľmi logicky usporiadal vo vertikálnej línii tak, že sú navzájom prepojené, a zároveň sa nerušia.

Foto © Atelier Philipp von Matt

Viac informácií o betónovom príbytku s umeleckým ateliérom zistíte v článku Kataríny Krevovej, ktorý vyšiel v časopise Atrium 4/2020 na stranách 36 až 45