Kus Talianska v severnom Sydney

Otázku: «Čo je dobrý reštauračný dizajn,» si kladú autori interiérov celé dekády. Je to predovšetkým funkčný priestor; jedáleň, kde sa pohodlne sedí, dotykové plochy dobre utierajú a personál ľahko a efektívne pohybuje medzi kusmi odolného mobiliára?

Alebo je to najmä zhmotnenie úniku zo všednosti, čosi ako divadelná scéna či utopický svet, ktorý vyhľadávame preto, lebo je tam všetko predsa len o niečo ligotavejšie a zvláštnejšie ako v našom vlastnom príbytku?

Austrálske štúdio Alexander & Co. nachádza v interiéri reštaurácie «Glorietta» svoju dokonalú odpoveď presne na pomedzí pragmatizmu a fantazijného iluzionizmu.

Foto: Anson Smart (s láskavým dovolením v2com)

Mnohé ďalšie zaujímavosti a fakty si prečítate v článku Kus Talianska v severnom Sydney, ktorý napísala Lenka Čičvara; text vyšiel v časopise Atrium 4/2020 na stranách 86 až 91.