Starý dom v novom šate

Staré stavby pôsobia nezaujímavým dojmom, nové sú, naopak, až zarážajúco kuriózne. Spojenie týchto dvoch protikladných a na prvý pohľad nezlučiteľných foriem sa podarilo premeniť na skutočnosť v jednej zastrčenej uličke londýnskeho predmestia. Architektonická a dizajnérska spoločnosť Russian For Fish ako jedna z mála poukazuje na historickú hodnotu starých stavieb a prostredníctvom rekonštrukcie im dodáva nový imidž.

Jedným z netradičných projektov sa stal aj ich neobyčajný plán záchrany tradičného londýnskeho domu. Klasickú a starú kompozíciu rodinného domu tak skupina architektov obohatila o sympatickú prístavbu so všestranným využitím. Netypickú stavbu umiestnila v Stoke Newingtone, v nevýraznej obytnej časti Hackney v severovýchodnom Londýne.

Oblasť najtypickejšie charakterizujú historické stavby v klasickom viktoriánskom štýle, usporiadané do radovej zástavby. Taký štýl sa v Londýne tradoval v časoch kráľovnej Viktórie od roku 1837 až do začiatku roka 1901, no na jej počesť možno aj omnoho dlhšie. Viktoriánska éra znamenala pre Britov obdobie dlhého blahobytu, čo pretavili aj do svojich stavieb.

Foto: Russian for Fish

Článok Michaela Gajdoša podrobnejšie priblíži pôsobivú rekonštrukciu od ateliéru Russian For Fish. Vyšiel v časopise Atrium 3/2021 na stranách 44 až 51.